Symbole

HERB


Herbem Miasta Czarnolasu jest: "w polu czerwonym pod głowicą srebrną z labrami czerwonymi, podbitymi złotem wielka litera >>M<< złota, zwieńczona takimż krzyżem łacińskim; w klejnocie nad koroną szlachecką złotą pięć piór strusich srebrnych". (art. 4 ust. 1 Statutu Miasta)

Symbolika herbu odwołuje się do tradycji bogobojnego chrześcijaństwa, szczególnie obecnej w mieście w okresie wczesnego i pełnego średniowiecza. Wszelkie świadectwa historyczne wskazują, że widoczna na herbie wieka litera "M" zwieńczona krzyżem łacińskim była wśród Czarnolesian elementem często grawerowanym na metalowych medalikach. Miało się tak dziać, gdyż jedno z objawień głosi, że ktokolwiek będzie taki medalik "z czcią i ufnością nosił, otrzyma mnóstwo łask Bożych". Nie trzeba było więc długo czekać, by spod strzech domostw motyw ten zawędrował w ramy oficjalnego herbu miasta.

FLAGA

Flagą Miasta Czarnolasu jest: "na tkaninie czerwono—złotej podzielonej dwudzielnie w słup umieszczone centralnie godło — podzielona dwudzielnie w słup złoto—czerwona wielka litera >>M<< zwieńczona pośrodku krzyżem łacińskim; tkanina wysoka i szeroka w stosunku 2:3". (art. 4 ust. 2 Statutu Miasta)

PIECZĘĆ

Pieczęć miejska okrągła o średnicy 37 mm z przełomu XI i XII w.

KLUCZ DO BRAM MIASTA

Klucz do bram miasta z XVI w. wykonany z brązu aluminiowego przez czarnoleskiego mistrza kowalstwa tamtej epoki. Obecnie klucz przechowywany jest w piwnicach pod Ratuszem.